грант колледж алматы

грант колледж алматы

Грант колледж алматы это уникальная возможность поступить на грант! Выберите специальность и сдайте документы! Для полной информации по колледжам города Алматы оставьте свои данные ( Мы вам перезвоним) или же свяжитесь с нами! В городе Алматы свыше восьми десяти колледжей, каждый из них имеет свои специальности! Но принцип приема одинаковый. Для начала Вам необходимо забрать свои документы со школы, после сдать документы в один из колледжей города Алматы. После сдачи документов Вам сообщат дату и время тестирования для поступления на грант. Тесты будут проводится по языку обучения ( русский или казахский языки), математика и/или спец предмет ( например химия для парикмахеров). После сдачи тестов будет проводиться конкурс на грант между сдававшими тесты абитуриентами. По результатам вы можете узнать информацию о Вашем поступлений. Для полной информации по колледжам города Алматы свяжитесь с нами! Консультация бесплатная! ЗВОНИТЕ!!!

Grant college of Almaty is a unique opportunity to apply for a grant! Choose a specialty and hand over the documents! For full information on colleges in Almaty, leave your details (we will call you back) or contact us! There are over eight ten colleges in the city of Almaty, each of them has its own specialties! But the principle of admission is the same. First you need to pick up your documents from school, then submit the documents to one of the colleges in Almaty. After submitting the documents, you will be informed of the date and time of testing for admission to the grant. Tests will be conducted in the language of instruction (Russian or Kazakh), mathematics and / or a special subject (for example, chemistry for hairdressers). After passing the tests, a grant competition will be held between applicants who have passed the tests. By the results you can find out information about your income. For full information on colleges in Almaty, contact us! Consultation is free! CALL !!!

Алматы гранттық колледжі - бұл грант алуға өтініш білдірудің ерекше мүмкіндігі! Мамандықты таңдап, құжаттарды тапсырыңыз! Алматыдағы колледждер туралы толық ақпарат алу үшін мәліметтеріңізді қалдырыңыз (біз сізге қоңырау шаламыз) немесе бізбен хабарласыңыз! Алматы қаласында сегіз оннан астам колледж бар, олардың әрқайсысының өз мамандықтары бар! Бірақ қабылдау қағидасы бірдей. Алдымен мектептен құжаттарын алып, содан кейін құжаттарды Алматыдағы колледждердің біріне тапсыру керек. Құжаттарды тапсырғаннан кейін сізге грантқа түсу үшін тестілеудің күні мен уақыты туралы хабарланады. Тесттер оқыту тілі (орыс немесе қазақ), математика және / немесе арнайы пәндер бойынша өткізіледі (мысалы, шаштараздарға арналған химия). Тесттерді тапсырғаннан кейін тест тапсырған үміткерлер арасында гранттық байқау өткізіледі. Нәтижелер бойынша сіз өзіңіздің табысыңыз туралы ақпаратты біле аласыз. Алматыдағы колледждер туралы толық ақпарат алу үшін бізге хабарласыңыз! Консультация тегін! Қоңырау шалыңыз !!!

 

Колледжи городов Казахстана

 

Университеты, колледжи, подготовительные курсы