Колледж Грант Атырау

Колледж Грант Атырау

Для поступления в Колледж на Грант в городе Атырау, Вам необходимо забрать документы со школы и сдать в один из колледжей города. Документы принимаются с середины июня по 25 августа. В первую очередь вам необходимо определиться со своей профессией и выбрать работу своей мечты. После этого очень ответственного шага, Вам необходимо сдать документы в один из колледжей. После сдачи всех необходимых докуметов, Вам необходимо сдать тесты по двум предметам. Дисциплины которые сдают для поступления в колледж в основном одинаковые это математика и казахский или русские языки. Для поступления в колледж на грант в городе Атырау, тесты и вопросы практически не различаются по сравнению с другими городами нашей страны.

Атырау қаласындағы грант бойынша колледжге түсу үшін мектептің құжаттарын алып, қаладағы колледждердің біріне тапсыру қажет. Құжаттар маусымның ортасы мен 25 тамыз аралығында қабылданады. Ең алдымен, сіз өзіңіздің мамандығыңыз туралы шешім қабылдап, арманыңыздағы жұмысты таңдауыңыз керек. Осы өте маңызды қадамнан кейін колледждердің біріне құжаттар тапсыру керек. Барлық қажетті құжаттарды тапсырғаннан кейін екі пәннен тест тапсыру керек. Колледжге түсуге арналған пәндер негізінен бірдей: математика және қазақ немесе орыс тілдері. Атырау қаласындағы колледжге грантқа түсу үшін тесттер мен сұрақтар біздің еліміздің басқа қалаларымен салыстырғанда іс жүзінде өзгеше емес.

To apply for a college in Atyrau, you need to submit your school transcript and apply to one of the colleges in the city. Documents are accepted between mid-June and August 25. First of all, you need to decide on the profession аnd choose the job of your dreams. Aftеr this crucial step, you need to apply to one of the colleges. After submitting all the required documents you need to take tests in two subjects. The college courses are essentially the same as math and the Kazakh or Russian language. The tests фnd questions for applying for a college scholarship in Atyrau are practically no different from other cities in our country.

КОЛЛЕДЖИ ГОРОДА АТЫРАУ!!!

 1. Высший колледж APEC Petrotechnic
 2. Гуманитарный колледж им. К.Дутбаевой
 3. Атырауский колледж инженерно-гуманитарного института
 4. Атырауский колледж сервиса
 5. Прикаспийский современный высший колледж
 6. Атырауский медицинский колледж
 7. Атырауский политехнический колледж
 8. Профессиональный гуманитарный колледж Болашак
 9. Атырауский колледж бизнеса и права
 10. Атырауский аграрно-технический колледж
 11. Атырауский рыбопромышленный колледж
 12. Музыкальный колледж при Академии народной музыки им.Д.Нурпейсовой
 13. Западно-Казахстанский Кампус Международной Образовательной Корпорации

Заполните форму и ПОЛУЧИТЕ

ОТВЕТЫ на Интересующие

Вас ВОПРОСЫ!!!