колледж или техникум

колледж или техникум

Колледжи или техникум как выбрать? Именно этим вопросом задаются многие поступающие абитуриенты которые хотят в короткие сроки овладеть той или иной специальностью и достичь в ней поставленных целей. При выборе колледжа вы выбираете обучение в основном после 9 класс сроком на 3-4 года. После окончания колледжа Вы сможете сдать тесты на поступления в университет (ВУЗ). Образования в колледжах прослеживается и регулируется Министерством образования и науки Республики Казахстан. Образования в колледжах проводятся по линейным, модульным и дуальным системам. Для полной информации по Грантам для колледж или техникум. Свяжитесь с нами и получите полную актуальную информацию!

Colleges or technical school how to choose? This is the question that many applicants are asking who want to master a particular specialty in a short time and achieve their goals. When choosing a college, you choose to study mainly after grade 9 for a period of 3-4 years. After college, you will be able to pass tests for admission to the university (university). College education is monitored and regulated by the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan. College education is conducted on a linear, modular and dual systems. For full information on Grants for college or college. Contact us and get full up-to-date information!

Колледж немесе техникалық мектеп қалай таңдау керек? Бұл көптеген үміткерлер қысқа мерзімде белгілі бір мамандықты игергісі келетін және алға қойған мақсаттарына қол жеткізгісі келетіндер туралы сұрақ. Колледжді таңдағанда, сіз 9-сыныптан кейін 3-4 жыл мерзімге оқуды таңдайсыз. Колледжден кейін сіз университетке (университетке) түсу үшін тест тапсыра аласыз. Колледждегі білім Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігімен бақыланады және реттеледі. Колледжде оқыту сызықтық, модульдік және дуальдық жүйелер бойынша жүргізіледі. Колледжге немесе колледжге гранттар туралы толық ақпарат алу үшін. Бізбен байланысыңыз және өзекті ақпаратты алыңыз!

 

Колледжи городов Казахстана

 

Университеты, колледжи, подготовительные курсы