Колледж имени Сулеймана Демиреля СДК

Колледж имени Сулеймана Демиреля СДК

Колледж имени Сулеймана Демиреля СДК предлагает качественное образование! Получите ответы на все интересующие Вас вопросы! Звоните!

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ

Колледж имени Сулеймана Демиреля впервые открыл свои двери для обучающихся, имеющих основное среднее образование  в 2011 году.  Учредителем колледжа является Международный общественный фонд «Bilim Orda(Katev)», у которого на счету 38 казахско-турецких лицеев,  действующих  на всей территории нашей необъятной Республики.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ

Главной целью колледжа является предоставление качественного образования для профессиональной подготовки, организации технического и профессионального образования с учетом запросов личности, потребностей экономики и социальной сферы в специалистах достойного уровня. Одним из особенностей колледжа является внедрение в учебный процесс полиязычия, заключающееся в преподавании общепрофессиональных и специальных дисциплин на английском языке. Государственный и русский языки занимают приоритетное место. Кроме того, обучающиеся изучают дополнительно турецкий язык.

СПЕЦИАЛЬНОСТИ, ПО КОТОРЫМ МЫ ОБУЧАЕМ

В КОЛЛЕДЖЕ ДЕЙСТВУЮТ 4 СПЕЦИАЛЬНОСТИ, ДЕЛЯЩИЕСЯ НА РУССКУЮ И КАЗАХСКУЮ ГРУППУ

ГЛАВНЫЕ ПРИЧИНЫ, ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НАС

01. Обучение на анлийском языке

Колледж представляет учебу своим студентам по самым востребованным общественностью специальностям, по которым студенты получают обучение на английском языке.

03. Самые широкие международные связи

Также студенты имеют возможность обучаться по обмену с иностранными учебными заведениями - партнерами

02. Высококвалифицированные преподаватели

Колледжем были привлечены преподаватели высочайшего уровня, с выдающимися профессиональными навыками и продвинутым уровнем английского языка

04. Практические задания

Для практического закрепления обученного материала, студенты могут проводить стажировки в различных организациях, с которыми колледж имеет договор о сотрудничестве

ЖАСАУ ТАРИХЫ

Сүлейман Демирел колледжі 2011 жылы бастауыш білімі бар студенттерге есігін айқара ашты. Колледждің негізін қалаушы - «Білім Ордасы (Катев)» Халықаралық қоғамдық қоры, оның республикада 38 қазақ-түрік университеттері бар.

НЕГІЗГІ МІНДЕТТЕР

Колледждің негізгі мақсаты - кәсіптік білім беру үшін сапалы білім, жеке тұлғаның қажеттіліктері, экономика мен әлеуметтік саланың қажеттіліктерін тиісті деңгейде ескере отырып, техникалық және кәсіптік білім беру. Колледждің бір ерекшелігі - жалпы және арнайы пәндерді ағылшын тілінде оқытудан тұратын көптілділікті оқу үрдісіне енгізу. Мемлекеттік және орыс тілдеріне басымдық беріледі. Сонымен қатар студенттер қосымша түрік тілін үйренуде.

Біз үйрететін арнайы материалдар
4 Ресей мен Қазақстан арасындағы ерекшеліктер

Ақпараттық жүйелер

Есеп және аудит

Бастапқы білім

Негізгі орта білім

БІЗДІҢ ТАҢДАУЫҢ НЕГІЗГІ МАҚСАТЫ

01. Ағылшын тілінде оқыту

Бұл колледж студенттеріне ағылшын тіліндегі ең танымал мамандықтар бойынша білім алуға мүмкіндік береді.

03. Кең халықаралық қатынастар

Сонымен қатар студенттер шетелдік серіктес оқу орындарымен тәжірибе алмасуға мүмкіндік алады.

02. Жоғары білікті оқытушылар

Колледжде жоғары кәсіби деңгей, кәсіби шеберлік және ағылшын тілінің тамаша оқытушылары бар.

04. Тәжірибелік жаттығулар

Студенттер іс жүзінде ерекшелену үшін әртүрлі колледж ұйымдарында тәжірибеден өте алады.

9-сынып бітіру

Құжаттарды жіберу

Емтихан тапсырып, қорытынды баға алыңыз

Заполните форму и ПОЛУЧИТЕ

ОТВЕТЫ на Интересующие

Вас ВОПРОСЫ!!!