Медицинский колледж Казахского Медицинского университета

Медицинский колледж Казахского Медицинского университета

Медицинский колледж Казахского Медицинского университета предлагает качественное образование! Получите ответы на все интересующие Вас вопросы! Звоните!

Колледж оказывает услуги в сфере технического, профессионального, послесреднего образования, осуществляя подготовку специалистов с образованием на базе 9 и 11 классов средней школы. По окончании обучения выпускнику выдается диплом государственного образца.

Для получения подробной информации об организации, перечню специальностей, по которым осуществляется подготовка, условиям поступления в Медицинский колледж Казахского Медицинского университета, вы можете воспользоваться контактными данными справа.                                                                                                ___________________________________

Қазақ медициналық университетінің медициналық колледжі сапалы білім ұсынады! Барлық сұрақтарыңызға жауап алыңыз! Маған қоңырау шалыңыз!

Қазақ медициналық университетінің медициналық колледжі техникалық, кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім саласында қызмет етеді, орта мектептің 9 және 11-сыныптары негізінде білімі бар мамандарды даярлауды қамтамасыз етеді. Оқуды аяқтағаннан кейін түлекке мемлекеттік үлгідегі диплом беріледі.

Ұйым туралы, дайындық жүргізілетін мамандықтар тізімі, Қазақ медициналық университетінің медициналық колледжіне түсу шарттары туралы толық ақпаратты алу үшін сіз байланыс телефондарын оң жақта пайдалана аласыз.

___________________________________

Medical College of the Kazakh Medical University offers a quality education! Get answers to all your questions! Call me!

The Medical College of the Kazakh Medical University provides services in the field of technical, vocational, post-secondary education, providing training for specialists with education on the basis of 9th and 11th grades of high school. Upon graduation, a graduate is issued a state diploma.

To obtain detailed information about the organization, the list of specialties for which preparation is carried out, the conditions for admission to the Medical College of the Kazakh Medical University, you can use the contact details on the right.

Заполните форму и ПОЛУЧИТЕ

ОТВЕТЫ на Интересующие

Вас ВОПРОСЫ!!!