Педагогический колледж иностранных языков им.Абылай хана

Педагогический колледж иностранных языков им.Абылай хана

Педагогический колледж иностранных языков им.Абылай хана предлагает качественное образование! Получите ответы на все интересующие Вас вопросы! Звоните!

Педагогический колледж иностранных языков им.Абылай хана. Учредитель: Казахский Университет Международных отношений и Мировых Языков им. Абылай хана

Государственная лицензия АА-5 №0102131

 

Специальность  0105 000 «Начальное образование»,

Квалификация 0105033 «Учитель иностранного языка начального образования»

Срок обучения: На базе 9 классов – 3 года 10 месяцев,

на базе 11 классов – 2 года 10 месяцев.

Основные особенности обучения: По окончании колледжа выдается диплом о техническом и профессиональном образовании государственного образца.

Изучаемые языки: английский, немецкий, французский, китайский, турецкий. Введена дисциплина «Практика перевода».

Обучение  на русском и казахском языках.

Форма обучения – дневная, платная.

Международные связи: Возможность выезда на языковые курсы в страны изучаемых языков.

Продолжение высшего образования: Возможность продолжить обучение в вузах  по сокращенной учебной программе на следующих родственных специальностях:

 

5B010100  Дошкольное обучение и воспитание

5B010200  Педагогика и  методика начального обучения

5B010300  Педагогика и психология

5B011400  История

5B011600  География

5B011900  Иностранный язык: два иностранных языка

5B012300  Социальная  педагогика и самопознание

5B020500  Филология

5B020700  Переводческое дело

5B020900  Востоковедение

5B021000  Иностранная филология

5B050300  Психология

5B050400  Журналистика

5B051400  Связь с общественностью

         Негізін қалаушы:  Абылай хан атындағы Қазақ Халықаралық Қатынастары және Әлем Тілдерінің Университеті

Мемлекеттік лицензия АА-5 №0102131

 

Мамандығы 0105000 «Бастауыш білім»,

010503 3   «Бастауыш білімінің шетел тілі мұғалімі»

Оқу мерзімі: 9 сыныптан кейін – 3 жыл 10 ай;

11 сыныптан кейін – 2 жыл 10 ай

Оқудың негізгі ерекшеліктері: Колледж бітірушілеріне мемлекеттік үлгісіндегі техникалық және кәсіптік білім туралы диплом беріледі

Оқытылатын тілдер: ағылшын, неміс, француз, қытай, түрік тілдері. Қосымша пән: Аударма ісі.

Оқыту қазақ және орыс тілдерінде жүргізіледі.

Оқу түрі – күндізгі, ақылы.

Шет елдермен байланыс: Шет елдеріне шет тілдерін  оқыту курстарына  бару мүмкіндігі бар.

Жоғары білімді жалғастыру: Техникалық және кәсіптік білімі дипломымен жоғары оқу орындарында келесі мамандықтар бойынша қысқартылған оқу бағдарламаларымен оқуды жалғастыру мүмкіндігі бар:

 

5B010100  Мектепке дейінгі оқу және тәрбиелеу

5B010200  Педагогика және бастауыш білім әдістемесі

5B010300  Педагогика және психология

5B011400  Тарих

5B011600  География

5B011900  Шет тілі: екі шет тілі

5B012300  Әлеуметтік  педагогика және өзін-өзі тану

5B020500  Филология

5B020700  Аударма ісі

5B020900  Шығыстану

5B021000  Шетел филологиясы

5B050300  Психология

5B050400  Журналистика

5B051400  Қоғамдағы байланыс

Заполните форму и ПОЛУЧИТЕ

ОТВЕТЫ на ВСЕ интересующие

ВАС Вопросы

 !!!