политехнический колледж

политехнический колледж

Политехнический колледж города Алматы предоставляет гранты, стипендий и общежития для своих абитуриентов. Политехнический колледж имеет свое общежитие которое расположено рядом с корпусом где проходят обучения. Это позволяет студентам колледжа больше сконцентрироваться на обучений. Колледж имеет хорошую техническую базу для качественного обучения своих студентов. Ежегодно колледж проводит различные соревнования среди различных колледжей и занимает призовые места. Колледж также предоставляет своим студентам хорошую и интересную студенческую жизнь. Проводятся различные конкурсы  и соревнования среди студентов колледжа.

Almaty Polytechnic College provides grants, scholarships and hostels for its applicants. The Polytechnic College has its own hostel which is located next to the building where the training takes place. This allows college students to concentrate more on studies. The college has a good technical base for the quality education of its students. Each year, the college holds various competitions among various colleges and takes prizes. The college also provides its students with a good and interesting student life. Various competitions and competitions are held among college students.

Алматы политехникалық колледжі талапкерлерге гранттар, стипендиялар және жатақханалар ұсынады. Политехникалық колледжде жеке жатақхана бар, ол оқу өтетін ғимараттың жанында орналасқан. Бұл колледж студенттеріне оқуға көбірек көңіл бөлуге мүмкіндік береді. Колледжде студенттердің сапалы білім алуы үшін жақсы техникалық база бар. Колледж жыл сайын түрлі колледждер арасында түрлі байқаулар өткізіп, жүлделі орындарға ие болады. Колледж сонымен қатар студенттеріне жақсы және қызықты студенттік өмір ұсынады. Колледж студенттері арасында түрлі байқаулар мен жарыстар өткізіліп тұрады.

 

Колледжи городов Казахстана

 

Университеты, колледжи, подготовительные курсы