Әділет колледж

Әділет колледж

На данный момент Әділет колледж является одним из лучших колледжей города Алматы. Әділет колледж предоставляет Гранты, Стипендии для абитуриентов. Ежегодно больше 200 грантных мест по различным специальностям выделяется в колледже. Также ежегодно абитуриенты и студенты колледжа могут получить скидки на обучение. Колледж Әділет ежегодно проводит различные мероприятия для активной жизни своих студентов. В колледжей Әділет есть следующие специальности: Техник-программист, учет и аудит, менеджмент, юриспруденция, гостиничное дело. Вы можете поступить в один из этих специльностей просто сдав тесты. Тесты проводятся до 25 августа каждого года. Для полной информации по колледжу Әділет и по другим колледжам города Алматы обращайтесь по телефону!!!

At the moment, Edlet College is one of the best colleges in Almaty. Adilet College provides Grants, Scholarships for applicants. More than 200 grant places in various specialties are allocated annually in college. Also, annually applicants and college students can receive discounts on tuition. College іdіlet annually holds various events for the active life of its students. At іділет colleges, there are the following specialties: Technician-programmer, accounting and auditing, management, law, hotel business. You can enter one of these specialties just by passing the tests. Tests are held until August 25 of each year. For complete information on іділет college and other colleges in Almaty, please call !!!

Қазіргі уақытта Эдлет колледжі - Алматыдағы үздік колледждердің бірі. Adilet колледжі талапкерлерге гранттар, стипендиялар ұсынады. Колледжде жыл сайын әр түрлі мамандықтар бойынша 200-ден астам грант орындары бөлінеді. Сондай-ақ, жыл сайын талапкерлер мен колледж студенттері оқу ақысына жеңілдіктер ала алады. Жыл сайын колледж колледж студенттерінің белсенді өмірі үшін түрлі іс-шаралар өткізеді. Іділет колледждерінде келесі мамандықтар бар: техник-программист, есеп және аудит, менеджмент, құқық, қонақ үй бизнесі. Сіз осы мамандықтардың біріне тест тапсыру арқылы түсе аласыз. Тесттер әр жылдың 25 тамызына дейін өткізіледі. Алматы қаласындағы колледждер және басқа колледждер туралы толық ақпарат алу үшін хабарласыңыз !!!

 

Колледжи городов Казахстана

 

Университеты, колледжи, подготовительные курсы